شهید آوینی

 
برگزاری هفتمین مسابقه بزرگ تألیف کتاب نماز


سپاس و ثنای بی حد بر آستان بی همتای احدیت که توفیق داد تا ستاد اقامه نماز برای هفتمین بار « جوانان نویسنده و نویسندگان جوان » را برای اندیشیدن ، پژوهیدن و نوشتن درباره نماز فرا بخواند .اکنون که به یمن توفیق الهی و برکات باریتعالی و ثمرات همت شما جوانان مسلمان ، این عالیترین جلوه عبودیت میرود تا جایگاه شایسته خود را بیابد . لذا امسال نیز ما مهمان محراب دلتان هستیم و امید داریم در این مجال فراهم آمده ، جوانان کشور با فطرت و فکر خود  زیبایی های نیایش و گفت و گو با خدا را برای دیگر راهیان کوی دوست ترسیم نمایند .

موضوعات و عناوین پیشنهادی مسابقه:

1)نماز در ادیان دیگر

2)اگر کسی براستی نمازگزار باشد ...

3)رابطه متقابل اقامه نماز و تعمیق باورهای دینی جوانان

4)جایگاه نماز در فرآیند تربیت

5)نماز ، زیباترین زمزمه عارفانه

6)می توان نماز را در دستگاههای اجرایی کشور نهادینه کرد ؟

7)نماز و بحرانهای دوره جوانی

8)کسانی که در روی زمین تمکن یافتند نماز را بپا می دارند ...

9)نماز و ولایت

10)نماز ستایش زیبایی ها

11)ویژگیهای مسجدی که من دوست دارم

12)نقش نماز در پیشگیری از گناهان

13)نماز سپاس از خداست

شرایط عمومی شركت در مسابقه:

* کلیه جوانان به ویژه دانش آموزان دوره دبیرستان ، دانشجویان و طلاب علمیه (سنین 15 تا 28 سال ) می توانند در این مسابقه شرکت کنند . (ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه الزامی است ) یک اثر نمی تواند در چند قالب ( به صورت کشکولی ) ارائه گردد .

* شرکت کنندگان در هر دو گروه لازم است آثار خود را فقط از موضوعات پیشنهادی انتخاب نمایند .

* لازم است آثار ارسالی در یک طرف صفحه A4 با خط خوانا نوشته و یا تایپ و صحافی شود .

* منابع ، مآخذ و مستندات در ذیل هر صفحه و در پایان اثر حتماً ذکر شود .

* آثار ارسالی قبلاً نباید منتشر شده باشد و آثار ارائه شده در مسابقات پیشین نیز مورد پذیرش نخواهد  بود .

* آثار ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد .

* صاحب امتیاز آثار برگزیده سال 83 ، ستاد اقامه نماز خواهد بود .

* لازم است آثار ارسالی به همراه فرم تکمیل شده توسط پست سفارشی تا تاریخ 20/8/83 ارسال گردد . آثار ارسالی پس از اتمام مهلت مقرر در مسابقه شرکت داده نخواهد شد .

نتایج مسابقه پس از بررسی توسط هیئت علمی در ایام مبارک دهه فجر 1383 از طریق ستادهای اقامه نماز کشور اعلام خواد شد .

گروه سنی 15 تا 20 سال(متولدین اول مهر 63 تا اول مهر 68)

* بخش داستان ، قطعه ادبی و شعر

1)حداقل نصاب آثار داستانی برای شرکت در مسابقه، سه داستان کوتاه می باشد .
2)حداقل نصاب آثار شعر یا قطعه ادبی برای شرکت در مسابقه ، ده اثر می باشد .

گروه سنی 21 تا 28 سال(متولدین اول مهر 55 تا آخر شهریور63)

ف ) بخش شعر و ادب و داستان   

ب ) بخش پژوهش و تألیف

1)حداقل نصاب آثار در هر دو بخش برای شرکت کنندگان در مسابقه 64 صفحه با میانگین 12 سطر در هر صفحه می باشد .
2)شرکت کنندگان در بخش داستانی می توانند علاوه بر داستان کوتاه , داستان بلند نیز ارسال نمایند .

جوایز و هدایا

 ( گروه سنی 15 تا 20 سال ) در بخش داستان- شعر- قطعه ادبی به نفرات :

اول : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 100.000 ریال + دیپلم افتخار+ چاپ اثر در مجموعه آثار برگزیده+ دو سکه بهار آزادی

دوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال+ دیپلم افتخار+ چاپ اثر در مجموعه آثار برگزیده + یک سکه بهار آزادی

سوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال+ لوح تقدیر+ نیم سکه بهار آزادی

 ( گروه سنی 21 تا 28 سال ) در بخش های پژوهش و داستان به نفرات :

اول : سفر زیارتی به حج عمره مفرده یا معادل هزینه سفر به میزان 4.500.000 ریال+ دیپلم افتخار+ انتشار کتاب + یک سکه بهار آزادی

دوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال+ دیپلم افتخار+ انتشار کتاب + دو سکه بهار آزادی

سوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال+ لوح تقدیر+ چاپ اثر در مجموعه آثار برگزیده+ یک سکه بهار آزادی

در بخش شعر و قطعه ادبی به نفرات :

اول : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال + دیپلم افتخار+ انتشار کتاب + سه سکه بهار آزادی

دوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزیینه سفر به میزان 1.000.000 ریال + دیپلم افتخار+ انتشار کتاب+ دو سکه بهار آزادی

سوم : سفر زیارتی به مشهد مقدس یا معادل هزینه سفر به میزان 1.000.000 ریال + لوح تقدیر + اچاپ اثر در مجموعه آثار برگزیده

نشاني: تهران- خيابان طالقاني- ميدان فلسطين - ستاد مركزي اقامه نماز-معاونت تحقيق و تاليف
صندوق پستي : 6373-14155 مربوط به مسابقه بزرگ تأليف كتاب نماز
 تلفن تماس :3 -8893891


فرم شركت در مسابقه را از لينك بالا دريافت نموده و پرينت گرفته و همراه با اثر خود ، به آدرس ذكر شده ارسال نماييد.

منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo