شهید آوینی

 
نخستين "کانون دانش آموزى اينترنتى" کشور در کرج راه اندازى شد 

نخستين کانون دانش آموزى اينترنتى کشور روز دوشنبه در کانون حضرت فاطمه زهرا(س ) ناحيه ۳ آموزش و پرورش کرج راه اندازى شد. مدير کانون حضرت فاطمه زهرا(س) گفت ، هدف از راه اندازى اين کانون را استفاده دانش آموزان علاقه مندازاطلاعات مفيد موجود در سايتهاى اينترنتى ذکرکرد.

مهتاب اميرى گفت : دانش آموزان خبرنگار عضو اين کانون نيز مىتواننداخبار خود را از طريق اين سايت اينترنتى منتشر کنند. به گفته وى هم اکنون ۱۰ دانش آموز خبرنگاربا کانون حضرت فاطمه الزهرا (س ) همکارى دارند.

وى آدرس اينترنتى اين کانون دانش آموزى را www.kanoonfz.com اعلام کرد.

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo