شهید آوینی

 
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار رئیس، هیات رئیسه و روسای كمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم را مجلس كار دانستند و تاكید كردند: مجلس شورای اسلامی باید با تمام توان و بدون از دست دادن فرصت و با نگاهی عمیق و همه جانبه، در جهت حل مشكلات اصلی گام بردارد.

ایشان برخورد كارشناسانه و همه جانبه‌گری به ویژه در مسایل اقتصادی و فرهنگی را بسیار مهم ارزیابی كردند و با اشاره به نقش تعامل مجلس و دولت در گشوده شدن گره‌ها افزودند: قوای سه گانه باید دائماً با یكدیگر گفت و گو داشته باشند و مجلس نیز به صورت جدی باید بر اجرای صحیح مصوبات و طرحها و لوایح نظارت نماید.

مقام معظم رهبری، اطلاع رسانی به موقع از كارهای انجام گرفته در مجلس را ضروری برشمردند و خاطرنشان كردند: البته مجلس باید از هر گونه بزرگنمایی و برخورد تبلیغاتی و ایجاد توقعات بیش از حد در جامعه پرهیز كند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاكید بر لزوم فعال بودن كمیسیونهای مجلس و انجام كارهای كارشناسی كامل دراین كمیسیونها، به مباحث مربوط به اصل 44 قانون اساسی اشاره كردند و افزودند: در خصوص این اصل، ضمن آنكه هر گونه نگرش اقتصاد سرمایه داری به خصوص سازی مورد قبول نیست، دولتی كردن همه امور نیز صحیح نمی‌باشد و خصوصی سازی باید با رعایت نظارت و حاكمیت دولت و باتوجه به اصل 43 قانون اساسی انجام گیرد.

ایشان همچنین با ابراز خشنودی از حركت مجلس هفتم در جهت اهداف انقلاب اسلامی، به مقابله و مبارزه‌ای كه با انقلاب جهت ناكارآمد نشان دادن نظام اسلامی می شود، اشاره و خاطر نشان كردند: مجلس شورای اسلامی همواره توجه داشته باشد كه در وسط این صحنه مبارزه قرار دارد و هر گونه اشتباه و یا اقدامی كه موجب یاس مردم شود، به ضرر نظام خواهد بود.

در ابتدای این دیدار آقای حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاكید بر وجود روحیه مودت، همكاری، همدلی، احساس مسئولیت و دیانت در مجلس هفتم در گزارشی از اقدامات مجلس گفت: بررسی و تصویب لوایح و طرحهای باقیمانده از مجلس ششم، برطرف كردن ایرادات شورای نگهبان به برنامه چهارم و ابلاغ این برنامه به دولت، پیگیری مشكلات معیشتی مردم از جلمه گرانی و ارایه و تصویب برخی طرحها دراین خصوص، پیگیری مسایل بین المللی از جمله پرونده هسته‌ای ایران و برگزاری جلسات منظم هیات رئیسه با روسای كمیسیونهای مجلس، اهم اقدامات مجلس هفتم در چند ماه اخیر است.

دراین دیدار همچنین تعدادی از روسای كمیسیونهای مجلس، گزارشی از فعالیتها و اقدامات كمیسیونها ارایه كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo