شهید آوینی

 
تاسيس مدارس اسلامی در تایلند
سخنگوی دولت تایلند گفت دولت در نظر دارد چند مدرسه اسلامی درمنطقه جنوبی این کشور تاسیس کند.هدف دولت تایلند از تاسیس مدارس اسلامی این است که به خشوت  مناطق جنوبی که جمعیت آن را عمدتاً مسلمانان تشکیل داده پایان بخشد.

 سخنگوی دولت تایلند گفت : دولت تایلند در نظر دارد با رهبران دینی این مناطق درباره این موضوعات مشورت کند.

جنوب تایلند از دی ماه سال گذشته بستر اقدامات خشونت بار گاه و بیگاه این کشور به شمار رفته  و تا کنون این اقدامات دست کم 310 کشته برجای گذاشته است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo