شهید آوینی

 
شهادت‎‎ 13 فلسطینی‎ در 24 ساعت گذشته‎
شمار فلسطینیانی‎ كـه‎ در 24 ساعت‎‎ گذشته‎‎‎ به شهادت رسیدنـد بـه 13 نفـر رسید.

به‎‎‎ گزارش‎ شبكه تلویزیونی‎ الجزیـره ، رژیـم‎ صهیونیستی‎‎ عصر دیروز در دو حملـه‎ مـوشكی چهار فلسطینی‎‎ را در اردوگاههای‎ شـاملی و جبالیا درنوار غزه‎‎ به شهادت‎ رساند و بدین‎ ترتیب‎ تعداد شهدای‎ فلسطینی‎ در 24 سـاعـت‎ گذشته‎‎ به 13 تن‎ رسید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo