شهید آوینی

 
حمله‎‎‎‎‎ وحشیانه اسرائیل ‎به غزه ادامه دارد
نظامیان‎ اشغالگر صهیونیسـت شامگاه‎‎‎‎ دوشنبه با یورش‎ به اردوگاه جبالیا درشمال‎ نوار غزه‎‎ یك‎ فلسطینی‎ را به شهـادت‎ رساندند.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه، این‎ فلسطینی‎ 22 ساله‎‎‎ كه فوازی‎ الصالیه نام‎ داشت‎ ، براثـر اصابت‎ گلولـه‎‎ تـانـك‎ ارتـش‎ اسـرائیـل‎ بـه اردوگاه‎‎ جبالیا كشته شد. با شهادت‎ این‎ فلسطینی‎، شمار شهدای‎ حـملـه‎ روز دوشنبه‎‎‎ ارتش‎ اسرائیل‎‎ بهشمال نوار غزه به‎ 12 تن‎ رسید.

ارتش‎ اسرائیل‎ از تاریخ‎ 28 ماه‎‎ سپتامبربـه بهانه‎ جلوگیری‎‎ از شلیك‎‎ موشك هـای قسـام‎ ، شمال‎ نوار غزه‎ را هدف‎ آماج‎ حملات‎ خود قرار داده‎‎ است‎ كه براثر آن‎‎ تاكنون 75 فلسطینی‎ به‎‎ شهادت‎ رسیدهاند. شاهدان‎ دیروز در غزه‎ اعلام‎ كردند، یك‎‎ موشك نیروهای‎ رژیم‎ صهیونیستی‎‎ به‎ هدفی در شمـال‎ غزه‎‎ برخورد كرد كه بر اثر آن‎ یك‎ فلسطینی‎ زخمی‎ شد. رادیو نظامی‎ اسرائیل‎ دیشب‎ اعـلام‎ كرد: یـك‎ اسـرائیلی‎ در شهـر رام‎اللــه‎‎ در كـرانـه بـاختــری‎‎ رود اردن‎ هــدف‎ تیــرانـــدازی فلسطینیان‎ قرار گرفت‎‎ و به‎ هلاكت رسید. همچنین‎‎ مبارزان فلسطینی‎ درشمـال‎ غـزه‎ یـك‎ تانك‎ ارتش‎ رژیم‎‎ صهیونیستی‎ را منهدمكردند.

بنابراین‎ گزارش‎ ، جـوخه‎ هـای‎ تـرور رژیـم‎ صهیونیستی‎‎ دیشب‎ ، دو فلسطینی را با نـام‎ فواذ فغان‎ و ابـراهیــم‎ طواهیــه‎ در شهـر رام ‎الله‎‎‎ در كرانه باختری‎ رود اردن‎ به ضرب‎ گلوله‎‎ به شهادت‎ رساندند. شبكه‎‎ الجزیره نیز از یورش‎ نیروهـای‎ رژیـم‎ صهیونیستی‎ به‎‎‎ منطقه الشجاعیه در شرق‎ شهـر غزه‎ خبر داد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo