شهید آوینی

 

از سوی کانون گفتمان دینی:

جلسه پاسخ به شبهات دینی برگزار می شود

 

کانون گفتمان دینی در قم در آغاز سال جاری تحصیلی اولین نشست خود را برگزار می کند.

کانون گفتمان دینی، جلسه "پاسخ به شبهات دینی" را با حضور آیت الله مصباح یزدی در روز سه شنبه  14/7/83 بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار می کند.


 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo