شهید آوینی

 

نمايش 5 هزار شکل مختلف از بسم الله الرحمن الرحيم

هاشم على نقوى خطاط هندى، ۵ هزار شکل و طرح مختلف از جمله مقدس "بسم الله الرحمن الرحيم " را در يک نمايشگاه در لکنهو در ايالت اتارپرادش هند به معرض نمايش گذاشت .

نقوى که از هنر خطاطى و قدرت تصور خود در نگارش جمله بسم الله الرحمن الرحيم به اشکال و طرحهاى مختلف استفاده کرده است ، گفت : من از يک روحانى شيعه بنام "مولانا کلب عبيد" در استفاده از هنر خطاطى براى ترسيم اين جمله مقدس الهام گرفته ام و در اين امر از حمايت کامل پدرم برخوردار بودم . وى افزود : من حداکثر احتياط را در ممانعت از ايجاد خدشه دراحساسات مذهبى مردم در جريان انجام اين کار به خرج داده ام و اکنون از عدم انتقاد مردم ازکارم بسيار خوشحالم .

وى خطاطى را از سال۱۹۸۶ (۱۳۶۵ شمسى ) آغاز و تاکنون چندين نمايشگاه درشهرهاى بمبئى و دهلىنو برگزار کرده است که آخرين آن هفته جارى در لکنهو مرکز ايالت "اتارپرادش " در شمال هند بوده است . درهمين حال روزنامه "ايشين ايج " چاپ دهلى نو در گزارشى درمورد نمايشگاه خطاطى نقوى در لکنهو، نوشت : خطاطى ممکن است که در عصر فناورى اطلاعات به عنوان يک هنر در "حال مرگ " تلقى شود ولى براى هاشم على نقوى، از اهالى لکنهو، يک اشتياق است .

به نوشته ايشين ايج ، نقوى چندين طرح را براى نگارش جمله مقدس "بسم الله الرحمان الرحيم " ابداع و وى در انجام اين کار حتى از الفباى زبانهاى محلى هند چون تاميل، تلگو، ماراتى، گورموخى، اردو و اوريا استفاده کرده و اسم وى اکنون در کتاب رکوردهاى جهان ثبت شده است .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo