شهید آوینی

 

نیمه‌شعبان در كشورهای اتریش تركیه تركمنستان و ازبكستان گرامی داشته مي‌شود

به مناسبت نیمه‌شعبان زاد‌روز منجی عالم بشریت برنامه‌های متنوعی از سوی اداره كل امور اجتماعی و ایرانیان خارج از كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای ایرانیان مقیم چهار كشور برگزار مي‌شود.

به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دراین برنامه كه در كشورهای اتریش ،تركیه ،تركمنستان و ازبكستان برگزارخواهد شد، رایزن‌های فرهنگی ایران دراین كشورها مشاركت دارند .
دراین ارتباط چند گروه موسیقی و هنری از كشورمان برای اجرای برنامه به كشورهای مذكور اعزام می شوند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo