شهید آوینی
 
 "مرز" به جنگ تحميلي مي‌پردازد

فيلم سينمايي "مرز" با محوريت جنگ تحميلي به كارگرداني جمشيد حيدري از شبكه سوم سيما پخش مي‌شود.

فيلم سينمايي مرز به كارگرداني جمشيد حيدري و نويسندگي سيروس الوند تهيه شده است.
داستان اين فيلم مربوط به زمان جنگ تحميلي است.
به اهالي يك روستاي مرزي خبر مي‌رسد كه نيروهاي عراقي به پاسگاه مرزي ارتش در نزديكي آنان حمله كرده‌اند. اين خبر روستاييان را تهييج مي‌كند تا به كمك نيروهاي خودي بروند. در اين بين اتفاقاتي روي مي‌دهد كه باعث درگيري بين روستاييان از يك سو و نيروهاي عراقي از سوي ديگر مي‌شود.
در اين فيلم سعيد راد، داود رشيدي، آهو خردمند و علي صابر بازي مي‌كنند.
گفتني است كه اين فيلم سينمايي پنج‌شنبه از شبكه سوم سيما پخش مي‌شود.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo