شهید آوینی

 

اسامی برگزیدگان مسابقات بین‌المللی قرآن كریم اعلام شد

شب گذشته و در پایان بیست و یكمین دوره مسابقات بین المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن كریم نتایج نهایی این مسابقات اعلام شد.

بر اساس این نتایج در رشته قرائت قرآن كریم محمدعادلی از ایران مقام اول، عبدالطیف داوود از فلیپین مقام دوم، امیرالدین بن محمد از اندونزی مقام سوم، محمد عماد الاكرمین از مغرب مقام چهارم و آدم كمانچی از تركیه مقام پنج را كسب كردند.
در رشته حفظ كل قرآن كریم نیز احمد دباغ از ایران، محمد شعبان عبدالحمید افندی از مصر، محمد امیر توحیدی ازافغانستان، محمد مكاوی از مغرب و فوزی محمودعمر از سودان مقام های اول تا پنجم را كسب كردند.
همچنین خانم سیده مناصالحی از ایران، احمدعلی از یمن، سفیان سنیان از الجزایر، خلیل رمضان السعیدی از كویت، الحسین ارغانی از مغرب و شیخ حاتم‌برو از لبنان مقام های اول تا پنجم در رشته تفسیر قرآن كریم را كسب كردند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo