شهید آوینی

 

هاشمیان با تیم اسراييلی بازي نمی كند

بایرن مونیخ‎ بدون وحید هاشـمیـان به‎ مصاف‎ تیم‎ مكابی‎‎ می رود. 

روزنامه‎ ی‎ مورگن‎‎ پست‎‎ آلمـان نـوشـت: تیم‎ بـایـرن‎‎‎ مـونیـخ‎ آلمـان بـدون وحیـد هاشمیان، مهاجم ‎‎ایرانی‎‎ خود با تیم مكـابی در تل‎ آویو بازی‎ می‎كند.

هم‎ چنین‎ روزنامه‎ فرانكفورت‎ روندشـاو نیز نوشت‎‎‎: وحید هاشمیان‎ به‎ علت مصدومیت از سفر به‎ اسراییل‎ خودداری‎ كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo