شهید آوینی

 

مهاجرت معکوس صهيونيست ها از قدس اشغالی 

 تازه ترين گزارش ها بر مهاجرت گسترده صهیونیست ها از قدس تاکید دارد. اين آمار در حالی ارائه می شود که سازمان های راستگرای صهيونيستی و دولتی در تلاش هستند تا طرح های شهرک سازی را برای يهودی کردن شهر قدس اشغالی به اجرا درآورند.

بر اساس آخرين تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه بيش از 5000 صهيونيست طی سال 2003 از قدس اشغالی مهاجرت کرده اند.  در همين حال نيز 13،200 يهودی اقدام به سکونت در اين شهر کرده اند که 8200 نفر آنان در چارچوب طرح شهرک سازی در آنجا سکونت گزيده اند.

بر پايه اين داده ها شمار زيادی از فلسطينيانی که از آغاز انتفاضه سال 2000 به علت نابسامانی اقتصادی و امنيتی اين شهر را ترک کرده بودند، سال گذشته پس از شروع ساخت ديوار حايل به آنجا بازگشتند که اين امر موجبات نگرانی راستگرايان افراطی را فراهم ساخته است. آنان مجبور شدند بار ديگر مساله اجرای طرح کوچاندن فلسطينيان را مطرح سازند و توسعه شهرک های صهيونيستی را مورد تاکيد قرار دهند.

به گفته پژوهشگران صهيونيست افزايش طبيعی جمعيت حاکی از افزايش شمار فلسطينيان است که طی 20 سال آينده رشد چشمگيری خواهد داشت و در مقابل شمار صهيونيست ها کاهش خواهد يافت. برخی از پژوهشگران صهيونيست در تلاش هستند با مقايسه اين پديده با سال های پيشين بر اين امر سرپوش گذارند.

گزارش اخير فلسطينيان درباره ادامه افزايش جمعیت فلسطينيان در بخش های مختلف شهر قدس اشغالی، صهيونيست ها را نگران کرده است. در اين گزارش آمده است که شمار فلسطينيان سال گذشته به 7/4 ميليون نفر رسيد که 3،7 ميليون نفر آنان در مناطق اشغالی و يک ميليون نفر آنان در داخل کمربند سبز زندگی می کنند.

بر اساس اين داده ها، قبلا شمار فلسطينيان به 4،7 ميليون نفر و تعداد صهيونيست ها به 5،1 ميليون نفر می رسيد، در حالی که پيش بينی می شود، شمار فلسطينيان تا نيمه سال 2005 به 5،1 ميليون نفر برسد و جمعيت يهوديان تا اين مدت از مرز 5،3 ميليون نفر تجاوز نکند و از نظر جمعيت با يکديگر مساوی شوند ؛ زيرا که میانگین رشد جمعیت فلسطينيان چندين برابر صهيونيست ها است و پيش بينی می شود که شمار فلسطينيان تا سال 2010 به 6،2 ميليون نفر و تعداد صهيونيست ها تا همين زمان به 5،7 ميليون نفر برسد.

پژوهشگران صهيونيست خاطر نشان ساختند که يهوديان تا نيمه سال 2020 فقط 44% ساکنان فلسطین اشغالی 1948 را تشکيل خواهند دارد و شمار آنان 4،6 ميليون نفر و تعداد فلسطينيان به 2،8 ميليون خواهد رسيد.

طبق داده های سازمان آمار فلسطين 3/2 ميليون فلسطينی در کرانه باختری  سکونت دارند و 4/1 ميليون نفر هم که 7/36 % جمعيت فلسطين را تشکیل می دهند، در نوار غزه زندگی می کنند و يک ميليون فلسطينی نیز در داخل کمربند سبز به سر می برند.

گفتنی است که بيشتر فلسطينيان در کشورهای عربی آواره هستند. از جمله این که 8/2 ميليون در اردن، 436هزار نفر در سوريه، 415هزار نفر در لبنان، 62 هزار نفر در مصر و 595 هزار نفر ديگر کشورهای عربی زندگی می کنند. اما تعداد فلسطينيان ساکن در آمريکا به 236 هزار نفر  و ديگر کشورهای خارجی به 301 هزار نفر می رسد.

منبع:مرکز اطلاع رسانی فلسطين

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo