شهید آوینی

 

مراسم‎‎‎ عزاداری‎ امام موسی‎ كاظم (ع)
 
درسالروز شهادت‎ هفتمین امام‎‎ همام حضرت‎ امام‎‎‎ موسی‎ كاظم علیه السلام مردم ایـران‎ بـا برپایی‎ مراسم‎ ، در سوك‎ شهادت‎ مظلـومـانـه‎ باب‎ الحوائج‎ حضـرت‎ مـوسی‎ بـن‎ جـعفـر علیه السلام گریستند.

شیفتگان‎ مـكتـب‎ نبوی‎ همچنین‎ با تشرف‎ به‎ حرم‎‎ امام رضـا (ع) شهادت‎‎ جانگداز حضرت امام‎‎ موسی‎ كاظم را به‎ فرزند بزرگوارش‎ حضرت‎‎ امام‎ رضا (ع) تسلیـت گفتنـد و عشـق‎ و ارادت‎ خـود را بـه‎‎ ائمـه اطهار علیهم‎‎ السلام ابراز كردند.

همچنین‎‎‎ در شب‎ شهادت‎ هفتمین امام‎ شیعیان ، حرم‎‎‎ مطهر امام موسی‎ كاظم دركاظمین‎‎ میزبان هزاران‎‎‎‎ تن از شیعیان و دوستداران اهل‎ بیت‎ بود.
هزاران‎‎ نفر از شیعیان عـراق‎ از شهـرهـای‎ مختلف‎‎ به‎‎ ویژه نجف ، كـربلـا و شهـرهـای‎ جنوبی‎ عراق‎ خود را به‎ كاظمین‎ رساندند و در سالروز شهادت‎ امام‎‎ مـوسی‎ كـاظم عـزاداری‎ كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo