شهید آوینی

 

اعلام‎ نتایج‎ آزمون‎ سراسری‎ دانشگاه ها

اسامی‎‎ نهایی پذیرفته‎ شدگان آزمـون سراسری‎ دانشگاهها و موسسات‎ آمـوزش‎ عـالی‎ بعدازظهر روز شنبه در پـایگـاه‎ ایـنتـرنتی‎ سازمان‎ سنجش‎‎ و آموزش كشور قرار می‎گیرد.

سازمان‎ سنجــش و آموزش‎ كشور اعلام‎ كرد: این‎ اسامی‎ از بعد از ظهر روز شنبه در پایگـاه‎ ایـنتـرنتی‎ ایـن‎ سازمان‎ به‎ نشانی‎ http://www.sanjesh.org/قـرار می‎گیرد. سازمان‎ سنجش‎‎ آموزش كشور اعلام‎ كرد:كارنامه‎ داوطلبان‎‎ آزمون سراسری‎ هم‎‎ نیمه‎‎ دوم مهر به نشانی‎‎ پستی آنان‎ فرستاده‎ خواهد شد. داوطلبانی‎ كه‎‎ به نتایج ‎آزمون‎ اعتراض‎ دارند می‎ توانند پس‎ از دریافت‎ كارنامه‎ ، اعتـراض‎ خود را به‎‎ صورت‎ كتبی‎ یا حضوری‎ به سازمـان‎ سنجش‎ اعلام‎ كنند.

زمان‎‎ و شیوه‎‎ ثبت‎ نام‎‎ پذیرفته شـدگـان، هـم هفته‎‎‎‎ آینده در ویژه نامه پیك‎ سنجـش‎ اعـلام‎ می‎شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo