شهید آوینی

 

مراسم‎ تجلیل‎ از قهرمانان‎ المپیك‎ آتن 

سازمان تربیت‎ بدنی‎‎ در مراسمی از قهرمانان‎‎‎ كشورمـان در المـپیـك‎ 2004 آتـن تجلیل‎ كرد.

كاروان‎‎ كشورمان با 38 ورزشكار و 27 مربی‎ وسرپرست‎‎ در بیست و هفتمین‎ دوره‎‎ بازیهای‎ المپیك‎ شركت‎ كرد كه در پایان‎‎‎ با كسب‎ 6 نشان در مكان 29 جـدول‎ رده‎ بندی‎ مدالها قرار گرفت‎.

در این‎‎ رقابتها حسین رضازاده‎ و هادی‎ ساعی‎ نشان‎ طلا، علیرضا رضایی‎‎ ومسعود مصطفیجوكار نشان‎ نقره‎ و یوسف‎ كرمی‎ و علیـرضـا حیـدری‎ نشان‎ برنز به‎ دست‎ آوردند.
این‎‎ مراسم‎ باحضور مهرعلیزاده‎ معاون رئیس‎ جمهور و رئیس‎ سازمان‎ تربیت‎بدنی‎‎، هاشمی طبا رئیس‎ كمیته‎ ملی‎ المپیك‎، معاونان‎‎ سـازمـان تربیت ‎بدنی‎، روسای‎ فدراسیونها و ورزشكاران‎ شركت ‎كننده‎‎ در المپیك‎ برگزارشـد كه سازمان‎ تربیت‎ بدنی‎ به‎‎ برندگان‎‎ نشانهای‎ طلا، نقـره و برنز به‎ ترتیب‎ یك‎ میـلیـارد750 ، و 500 میلیون‎ ریال‎ جایزه‎ نقدی‎ اهدا كرد.

صندوق‎ اعتباری‎ ورزشكاران‎‎ و پیشكسوتان نیز به‎ ترتیـب‎ 70 ،100 و 50 میـلیـون‎ ریـال‎ و همچنین‎ بیمه‎‎ دانا به ترتیب‎ 150 ،300 و100 میلیون‎‎ ریال‎ به‎‎ برندگان مدالهای‎ طلا، نقره و برنز اهدا كردند. درمـراسـم‎ تجـلیـل‎ از مدال‎آوران‎‎ المپیك‎ 2004 آتن علیرضا حیـدری‎ كه‎‎ نشان‎‎ برنز گرفته بود نیزمانند دارندگان نشان‎ طلا جایزه‎ یك‎ میلیارد ریالی‎ دریـافـت‎ كرد.

علیرضا حیدری‎ در پیكار با حریف‎ ازبكستانی‎ خود با ناداوری‎ قاضی‎ میدان‎ بازنده‎ اعلام‎ و مجبورشـد برای‎ دستیابی‎‎ به‎ مدال‎ برنز حریفی از آمریكا را شكست‎ دهد.
آرش‎‎ میراسماعیلی‎‎ جودوكار ملیپوش كشورمان‎ نیز كه‎‎ به علت‎ حاضر نشدن‎ در برابر حریفی‎ از رژیم‎ اسرائیل‎ نتوانست‎‎ در رقابتها شركت كند جایزه‎‎ برنده نشان‎ طلا را كسب‎ كرد.

دراین‎‎ مراسم‎ صندوق‎ اعتبـاری‎ ورزشكـاران و پیشكسوتان‎ به‎ مقام‎‎‎‎ های‎ چهارم ، پنجم و ششـم بازیهای‎ المپیك‎ به‎ترتیب‎ 10 ،20 و 5میلیون‎ ریال‎ اهدا كرد. همچنین‎ مدیركل‎ تربیت‎‎ بـدنی‎ وزارت علـوم‎، تحقیقات‎ و فناوری‎ اعلام‎ كرد: دانـشجـویـان‎ مدال‎ آور می‎توانند بدون‎ كنكـور در مقـاطع‎ كارشناسی‎ ارشد و دكترا ادامه‎ تحصیل‎ دهند. درپایان‎‎‎ این مراسم‎ از نمایندگان رسانه‎ هـا و به‎‎ ویژه صدا وسیمای‎‎ جمهوری اسلامی‎ ایران‎ كه‎ پوشش‎ خبری‎‎‎ و تصویری مناسبی‎ برای ایـن‎ بازی‎ها داشتند، تقدیر شـد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo