شهید آوینی

 

 همایش‎ تجلیل حسین‎‎ رضازاده‎‎ در اردبيل برگزار شد‎
 همایش‎ تجلیل از حسیـن‎ رضـازاده‎ قویترین‎‎ مرد جهان دیروز برگزار شـد.

حسین‎ رضـازاده دراین‎ مراسم‎‎ گفت‎‎: پاسـخ‎ مـحبـت هـای‎ مـردم عزیزم‎ را در المپیك‎ 2008 پكن‎‎ با بلند كردن وزنه‎ و جابجایی‎ ركورد المپیك‎ خـواهـم‎ داد تا به‎ این‎ شكل‎ از آنها قدردانی‎ كنم‎.

دراین‎‎ مراسم‎ هدایای‎ استاندار، نمایندگـان مجلس‎ شورای‎ اسلامی‎، فرمانـدار، مـدیـران‎ و مسئولان ‎ادارات‎ و نهادها، شورای ‎‎شهر، شهرداری و كارخانه ‎‎‎ها به حسین‎ رضازاده اهدا شـد. 2 دستگاه‎‎ خودروی‎ پژو 405 ، 206 و دهها قطعه سكه‎ بهار آزاد,ی‎ زمین ، سفر زیارتی‎ حـج‎ و لوح‎ تقدیر ازجمله‎‎‎ هدایـایی‎ بـود كـه بـه قویترین‎‎ مرد جهان اهدا شده‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo