شهید آوینی

 

ممانعت‎ آمریكا از ورود یك‎ استاد مسلمان‎
وزارت‎‎ امنیت داخلی‎ آمـریكـا از صدور مجوز روادید برای‎ طارق‎ رمضان‎ استـاد مسلمان‎ سوییسی‎‎، به‎‎ بهـانـه نگـرانی هـای‎ امنیتی‎ خودداری‎ كرد.

وی‎ قرار بود به‎‎ عنوان‎ استاد در دانـشگـاه نوتردام‎ در ایالت‎ ایندیانا مشغول‎ به‎ كـار شود. وزارت‎‎ امنیت داخلی‎ آمریكا در نـامـه‎ ای‎ به‎‎‎ قانونی‎ استناد كرده است‎ كه بر اساس‎ آن‎‎ مسئولان مهاجرت‎ آمریكا می‎ تـواننـد از صدور مجـوز روادیـد بـرای‎‎ افـرادی كـه‎ در اظهارات‎‎ خود از "فعالیت های‎ تـروریستی‎" حمایت‎ كرده‎‎ و یا ازآن‎ هواداری‎ كرده اند ، خودداری‎ كنند. طارق‎ رمضان‎‎ این موضوع را غیر عادلانه‎ و آن‎ را حاصل‎ فشار های‎ سیاسی‎ دانست‎. وی‎‎ گفت‎: اگر من‎ با گروه‎ های افـراطی‎ ارتباطی‎ داشتم‎, اصلا درخواست‎روادید كار در آمریكا را نمی‎ كردم‎. دانشگاه‎‎ آمریكایی‎ كـه قـرار بـود وی‎ برای‎ آن‎‎ كار كند نیز ازاین تصمیم‎ مقامـات‎ كشورش‎ شگفت‎ زده‎ شد و تاكید كرد: رمضان‎ یك‎ دانشمند با ارزش‎ است‎.

طارق‎ رمضان‎‎‎ تاكنون به‎ عنـوان استـاد در رشته‎‎ تـحقیقـات‎ اسـلامی‎ در دانـشگـاه فرایبورگ‎ و كالج‎ ژنو مشغول‎ كار بود و به‎ علت‎‎‎ برخی‎ از اظهارات خود مورد انتقاد است. هانی‎ رمضان، برادر وی‎ كه‎ رییس‎ مركـز اسلامی‎ ژنو است، در سال‎ 2002 به‎ علت حمایت از سنگسار زنان‎‎، شغل‎ خود را به‎ عنوان دبیر در یك‎ دبیرستان‎ در شهر ژنو از دست‎ داد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo