شهید آوینی

 

صعود تیم‎ فوتبال‎ ایران‎‎ به‎‎ رده 21 جهان
 تیم‎ ملی‎ فوتبـال‎ ایـران‎ در تـازه‎ ترین‎‎ رده‎ بندی‎‎ تیمهای برتر فوتبـال‎ جهـان با سه‎‎ پله صعود در مكان‎‎ بیست‎ و یكم‎ جهـان قرار گرفت‎ .

در این‎‎ فهرست‎ تیم‎ ایران بـا 3 پـلـه‎ صعود در مقایسه‎‎ با مـاه قبـل‎ و كـسـب‎ 690 امتیـاز در رده‎ 21 قرار گرفت‎. تیم‎ ایران‎‎ در بین تیمهای‎ آسیــایی‎ پـس‎ از ژاپن‎‎ و بالاتر از كشورهـایی‎ چــون سـوئد ، پاراگوئه‎‎ ، كره جنوبی‎‎ ، كرواسی ، روسیه‎ ، عربـستـان‎ ، بلـژیـك‎ ، سنـگـال‎ ، رومانی‎‎ ، تونس‎ ، نروژ ، اسلوونی ، چیـن‎ ، صربستان‎‎ ، ولـز ،اسكاتلند ، مجارسـتـان و استـرالیـا قـرار دارد.

در این‎‎ رده‎ بندی‎ بیشتـریـن صعـود را تیـم‎ گواتمالا با 15 پلـه‎‎ از 79 بـه 64 در اختیار دارد و بیشترین‎ نزول‎ را تیم‎ دموكراتیك‎ كنگو با 8 پله‎‎ صقوط داشته اند.

در این‎ رده‎ بندی‎ تیم‎ برزیـل‎ بـا 848 امتیاز در مكان‎‎ نخست‎‎ جهان ایستاده‎ اسـت و تیمهـای‎ فرانسه‎ ، اسپـانیـا ، آرژانتیـن‎ جمهوری‎ چك‎‎ ، هلند ، انگـلیـس‎ ، مكـزیـك ، ایتـالیـا و آمریكا به‎ ترتیب‎ در مكانهـای‎ دوم‎‎ تـا دهـم جهان‎ قرار دارند. همچنین‎‎ تیم‎ اردن حریف‎ آینده‎ فوتبـال‎ ایـرن‎ در مقدماتی‎‎ جـام‎ جهـانی 2006 در رده‎ 37 است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo