شهید آوینی

 

پايان‎‎ مراسم‎ اعتكاف‎ در ايران‌
هزاران معتكف‎ مومن درسراسرایران، در پایان‎‎ سه‎ روز اعتكاف‎ ، با بانگ‎ دلنشین اذان‎‎ مغرب‎ ، آخرین روز روزه‎ خود را در ایـام‎ اعتكاف‎ افطار كردند.

مـعتـكفـان‎ از سحرگاه‎ سیزدهم‎‎ رجب‎ و آغاز ایام البیض‎ در مساجد جامع‎ شهرها و روستاها، برای‎ عبـادت‎ خداوند معتكف‎ شده‎ بودند.

امسال‎ هفتصـد مـسجـد جـامـع‎ در شهـرهـا و روستاها پذیرای‎ دهها هزار مومن‎ خداجـویی‎ بود، كه‎‎‎ از غرقاب‎ روزمره گی‎ ها رها شـده و علاوه‎‎ بر اقامـه نمـاز و خـوانـدن‎‎ قـرآن و دعاهای‎ مختلف‎ ، از كـلام‎ واعـظان‎ دینی‎ در این‎ ایام‎ خاص‎ بهره‎ بردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo