شهید آوینی

 

حضور بیش‌ از 150 هزار نفر دانشجو در مسابقات‌ قرآن‌ و عترت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌
همایش‌ سراسری‌ كارشناسان‌ كانون‌های‌ قرآن‌ و عترت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ در واحد علوم‌ و تحقیقات‌ باحضور دكتر جاسبی‌ رئیس‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ آغاز به‌ كار كرد.

مطهری‌ مدیر اجرایی‌ مركز فعالیت‌ها و پژوهش‌های‌ قرآن‌ و عترت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ در حاشیه‌ همایش‌ سراسری‌ كارشناسان‌ قرآن‌ و عترت گفت: به‌ منظور بررسی‌ فعالیت‌ كانون‌ و شناسایی‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ در این‌ بخش‌ اقدام‌ به‌ برگزاری‌ این‌ همایش‌ شده‌ است.وی‌ استفاده‌ از نظرات‌ و اطلاعاتی‌ كه‌ توسط‌ كارشناسان‌ كانون‌های‌ قرآن‌ و عترت‌ در كمیسیون‌های‌ مختلف‌ مطرح‌ شده‌ است‌ را از دیگر دستاوردهای‌ برگزاری‌ این‌ همایش‌ ذكر كرد.

مطهری‌ توجه‌ به‌ موضوع‌ پژوهش‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ و قرآنی‌ را از جمله‌ اهداف‌ برگزاری‌ مسابقات‌ قرآن‌ و عترت‌ اعلام‌ كرد و گفت: در سال‌ جاری‌ بیش‌ از یكصد و پنجاه‌ هزار نفر از دانشجویان‌ در بخش‌ كتبی‌ مسابقات‌ شركت‌ كرده‌اند كه‌ طبق‌ آمار بخش‌ كتبی‌ مرحله‌ مقدماتی‌ از هر 10 نفر دانشجو یك‌ نفر در امتحان‌ شركت‌ كرده‌ است.

‌‌مطهری‌ حضور و استقبال‌ یك‌ هزار استاد در این‌ مسابقات‌ كه‌ همگی‌ عضو هیات‌ علمی‌ و دانشگاه‌ها و دارای‌ مدارج‌ بالای‌ علمی‌ هستند را بسیار حائز اهمیت‌ دانست‌ و گفت: دانشجویان‌ از دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و حوزه‌ علمیه‌ نیز در این‌ مسابقات‌ شركت‌ كرده‌اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo