شهید آوینی

 

بازگشت مردم نجف به خانه های خود ‎

درپی‎ برقراری‎ آرامش‎ در نجف، مردم‎ این‎ شهر در حال‎ بازگشت‎ به‎‎‎ خانه و كاشانـه خود هستند.

مـردم‎ نجـف‎ بـا آغاز حملات‎ نظامیان‎‎ آمریكایی‎ به‎ این شـهـر خانه ‎های‎ خود را ترك‎ كردند اما در چند روز گذشته‎ نهادهای‎‎ مختلـف‎ بـا هـمكـاری مـردم‎ سرگرم‎ پاكسازی‎‎ شهر و بازسازی مناطق‎ ویران‎ شده‎ هستند.

بسیاری‎ از مردم‎ نجف‎ پس‎ از بازگشت‎ به‎ شهـر و كاشانه‎‎ خود از اینكه نیروهای‎ آمریكایی‎ به‎‎ شهرو خانه های‎ آنها آسیب‎ فراوانی‎ وارد كرده‎‎ اند خشمگین‎ شده اند. میزان‎ خسارات‎ وارده‎‎ به شهـر نجـف‎ بـسیـار سنگین‎ گزارش‎ شده‎ است‎.

همچنین‎ آیت‎ الله‎ سیستانی‎ از مراجع‎ تقلیـد عراق‎ به‎‎ منزل‎ خود واقع‎ در محله قدیمی‎ نجف‎ بازگشت‎. آیت ‎الله‎‎‎‎ سیستانی‎ جمعه گذشتهپس‎ از ورود به نجف‎ به‎‎‎ علت‎ ادامه درگیریهای‎ پـراكنـده در اطراف‎ منزلش‎ در خانه‎‎ای‎ در محله حی‎الـسعـد اقامت‎‎ گزید و دیروز پس‎ از برقراری‎ امنیـت درمنطقه‎‎‎ قدیمی‎ نجف‎ به خانه خود بازگشت‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo