شهید آوینی

 

قوی‎ ترین‎‎‎ مرد جهان وارد تهران شـد 

حسین رضازاده‎ قوی‎ ترین مردجهان و المپیك‎ بامداد امروز به‎‎ همـراه تیـم‎ ملی‎ وزنه‎ برداری‎ كشورمان‎‎ وارد ایران اسلامی‎ شد.

اعضای تیم‎ ملی‎ وزنه‎‎‎ برداری‎‎ كشورمان‎ كه در رقابتهای وزنه برداری‎ المپیك‎‎ 2004 آتن‎‎ با یك نشـان طلا و ركوردشكنی‎ حسین‎‎ رضازاده‎‎ به كار خود پایان داده‎ بود ، ساعت‎ 2 بامداد امروز در میـان‎ استقبال‎ مردم‎ عـلاقـه‎‎ منـد وارد فـرودگـاه مهرآباد شد.

در رقابتهای‎‎ وزنـه‎ بـرداری المـپیـك‎ آتـن‎ پانزوان‎ و بیرانوند از دور رقابتها خـارج‎ شدند و برخواه‎ هفتم‎‎ , ابراهیمی‎ هفـدهـم , نـصیـری‎ نیـا چهـارم‎ شـد ، رضـازاده‎ ضمـن‎ ركوردشكنی‎ به‎ نشان‎ طلا دست‎‎ یافت .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo