شهید آوینی

 

اعتراض‎ مردم‎ یونان‎ به‎ سفر پاول‎ 


هزاران یونانی‎ در اعتراض‎ بـه‎ سفـر وزیرامورخارجه‎‎ امریكابه كشورشـان‎‎ در آتـن تظاهرات‎ كردند.

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه، تظاهركنندگان‎ فریاد می‎ زدند « پـاول‎ بـرو بیـرون » و  «آمریكا از عراق‎ خارج‎ شو» . آنان‎‎ همچنین پاول‎‎ را قاتل مردم‎ نجف‎ ، فلوجه‎ و فلسطین‎ وشریك‎ جرم‎ بوش‎ خواندند. وزیرامورخارجه‎ امریكا قـراراسـت‎ در مراسم‎ پایانی‎ بازی‎‎ های المـپیـك‎ شركت‎ كند .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo