شهید آوینی

 

چهارمین‎‎ مدال‎ المپیك‎ به‎ ایران آمد 

علیرضا رضایی‎‎ كشتی گیر سنـگیـن وزن كشورمان‎‎‎ چهارمین مدال‎ بازیهای‎ المپیك‎ آتن را برای‎ كشورمان‎‎ به‎ ارمغان آورد.

شـنبـه شـب‎ در مسابقه‎ پایانی‎ رقابت‎ های‎ وزن‎ 120 كیلوگرم‎ كشتی‎‎ آزاد این‎ بازیها رضائی بـرای‎ بـدسـت‎ آوردن‎‎‎ مدال‎‎ طلای‎ این وزن مقابل كشتی‎ گیـر ازبكستان‎ ارتور تایمازوف‎ به‎ روی‎ تشك‎ رفت‎.

این‎‎‎ كشتی‎ گیر شایسته‎ كشورمان برای‎ رسیـدن به‎‎ این‎‎‎ مرحله حریفان خود از بلغارستـان ، مغولستان‎‎ و قزاقستـان را شـكسـت‎ داد و در مسابقه‎ نهایی‎‎ در یك‎ كشتی سنگیـن‎ و دشـوار مقابل‎ كشتی‎‎ گیر پر قدرت‎ ازبكی متوقف‎ شد و با قرار گرفتن‎ بر سكـوی‎ دوم‎ المـپیـك‎ بـه‎ مدال‎ نقره‎ دست‎‎ یافت در این‎‎ وزن كشتی‎ گیـر تركیه‎ نفر سوم‎ شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo