شهید آوینی

 

خدايى به مقام پنجم المپيک رسيد 
مجيد خدايى کشتى گير وزن ۸۴ کيلوگرم ايران با پيروزى بر حريف يونانى خود به مقام پنجم بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن رسيد. اين کشتى گير ايرانى دراين مسابقه که صبح روزشنبه برگزار شد،با نتيجه سه برصفر لازارو لايزديس يونانى را شکست داد. خدايى به اين ترتيب با کسب عنوان پنجمى المپيک آتن ، به کار خود در اين بازيهاپايان داد.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo