شهید آوینی

 

14شهریور روز جهانی حجاب نامگذاری شد
انجمن طرفداران حجاب روز 14 شهریور (چهارم سپتامبر) را روز وحدت حجاب نامگذاری کرد.

این روز فرصتی فراهم می کند تا همگان وحدت خود را با افرادی که به دلیل قوانین متعصبانه در کشورهایی چون فرانسه و آلمان و دیگر قسمت های جهان مورد ظلم واقع شدند نشان دهند. زنان مسلمان هنوز در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان، تونس، و ترکیه از ممنوعیت حجاب رنج می برند چرا که در جوامع یاد شده زنان محجبه از انجام بسیاری از امور محروم اند.

پس از موفقیت همایش بین المللی ای که  برای حمایت حجاب در 35 کشور جهان برگزار شد، 14 شهریور به عنوان یکی دیگر از نشانه های وحدت درحمایت از آزادی ادیان به شمار می رود. همزمان با آغاز ترم پاییز، در این روز بازگشت دختران به مدارس فرانسه که داشتن پوشش در موسسه های آکادمیک را ممنوع کرده، مورد توجه قرار می گیرد. نامگذاری این روز به عنوان روز حجاب برای دختران این فرصت را فراهم می کند که با قدرت برای احقاق حق خود مبارزه کنند.

موضوع ممنوعیت حجاب موضوعی تلقی می شود که همواره ، و یا دست کم ، تا زمانی که این قانون وجود دارد باید جدی گرفته شود. سازمانها، افراد و تمام آنهایی که طرفدار حقوق زنان مسلمان هستند در این روز وحدت خود را با تمام زنان مسلمان جهان که به خاطر داشتن حجاب از آموزش، آزادی بیان و حقوق اولیه بشر و آزادی مدنی محروم مانده اند نشان می دهند.

در شرایطی که دختران جوان مسلمان به خاطر ممنوعیت حجاب  به مدرسه نمی روند، در ترکیه زنان مسلمانی که حجاب دارند از درمان پزشکی و حضور در مجلس منع شده و در تونس زنان مسلمان محجبه به زندان رفته و شکنجه می شوند.

انجمن طرفداران حجاب از تمام ادیان دعوت کرده اند تا در روز 14 شهریور  وحدت خود را در سراسر دنیا نشان دهند. این انجمن تا زمانی که قانون ممنوعیت حجاب وجود دارد به فعالیت های خود ادامه می دهند.

 

گفتنی است که انجمن طرفداران حجاب در انگلستان با تظاهراتی که مقابل سفارت فرانسه در لندن انجام می گیرد، گرد هم می آیند تا اعتراض خود را نسبت به ممنوعیت حجاب ونماد های دینی در موسسه های عمومی در فرانسه ابراز کنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo