شهید آوینی

 

خبرنگار ایرنا در عراق پس از 18 روز اسارت آزاد شد

مصطفی دربان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پس از 18 روز اسارت در عراق آزاد شد.

مصطفی دربان در تماسی تلفنی در نقطه مرزی كشور با خانواده خود اعلام كرد كه امروز مسئولین عراقی وی را آزاد كرده‌اند.
مصطفی دربان مدیر دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران " ایرنا" در بغداد به همراه سه تن از اعضای این دفتر روز 19مرداد توسط پلیس عراق و ماموران امنیتی این كشور بازداشت شدند.

وی دربغداد به همراه اعضای این دفتر خفاجی و محسن مدنی خبرنگاران محلی و ابوعلی راننده دفتر در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 19 مرداد ازسوی افراد ناشناس ربوده شده و به محل ناشناسی منتقل شده بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo