شهید آوینی

 

بازتاب قهرمانى رضازاده در خبرگزارى رويترز

 خبرگزارى رويترز از آتن گزارش داد : حسين رضا زاده " هرکول ايرانى " روز چهارشنبه با دفاع از مدال طلاى خود در المپيک در دسته فوق سنگين وزن با يک نمايش قدرت حيرت آور ، استيلاى خود را به عنوان قويترين مرد جهان حفظ کرد . اين مرد قوى ايرانى که قيافه بچگانه زيبايى دارد موجب سرگرمى جمعيت حاضر شد و رقباى خود را از طريق برداشتن ۲۱۰ کيلوگرم در حرکت يک ضرب و بلند کردن ۵ / ۲۶۳ کيلوگرم وزنه در حرکت دو ضرب و به جاى گذاشتن يک رکورد ۵/ ۴۷۳ کيلوگرم در مجموع دو حرکت و کسب طلا به بازى گرفت .

ويکتور شرباتيز از لتونى با۱۷ کيلو گرم کمتر به کارخود پايان داد ولى۴۵۵ کيلوگرم وزنه اى که وى در مجموع دو حرکت زد براى کسب مدالنقره کافى بود و " وليچکو چولاکف " وزنه بردار بلغارى ب۵ا / ۴۴۷ کيلوگرم به مدال برنز چنگ انداخت .

تلاش "رونى ولر" براى تبديل شدن به نخستين وزنه بردارى که در پنج المپيک برنده مدال طلا شده است ناکام ماند و اين وزنه بردار آلمانى۳۵ ساله در نخستين حرکت خود براى برداشتن وزنه از زمين از ناحيه شانه راست اسيب ديد .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo