شهید آوینی

 

عباس صمیمی از صعود به فینال بازماند

در ادامه‌ی هشتمین روز از بازی‌های المپیك آتن، و در مرحله‌ی مقدماتی رشته‌ی پرتاب دیسك «عباس صمیمی» تنها نماینده‌ی كشورمان از رفتن به فینال باز ماند.«صمیمی» صبح امروز رقابت خود را با بیست پرتابگر برتر جهان در گروه B رقابت‌ها آغاز كرد. وی نخستین پرتاب خود را با ركورد 57 متر و 57 سانتی‌متر انجام داد و در دومین پرتاب مرتكب خطا شد. ولی در سومین پرتاب كه آخرین پرتابش بود به ركورد 56 متر و 44 سانتی‌متر دست یافت و از راه‌یابی به فینال این رقابتها بازماند. ركورد قبلی صمیمی 64 متر و 98 سانتی‌متر است، كه حدود یك ماه قبل در مسابقات جایزه بزرگ آسیا ثبت كرده بود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo