شهید آوینی
 
۹۹ ورزشکار جانباز و معلول به پارالمپيک آتن اعزام مىشوند
نايب رييس فدراسيون ورزشهاى جانبازان و معلولان کشور گفت : ۹۹ ورزشکار جانباز و معلول کشورمان در بازيهاى پارالمپيک ۲۰۰۴ آتن شرکت خواهند کرد.
غفور کارگرى روز پنجشنبه در مجمع عمومى هيات ورزشى جانبازان و معلولان استان آذربايجان غربى در اروميه افزود : تعداد ورزشکاران اعزامى کشورمان به پارالمپيک آتن نسبت به دوره قبل بيش از دو برابر افزايش يافته است . وى افزود : اين ورزشکاران در۱۰ رشته ورزشى از روز۲۴ شهريورماه به مدت ۱۴ روز در يونان به رقابت خواهند پرداخت .
کارگرى پيشرفتهاى ورزشکاران معلول و کسب عناوين قهرمانى در ميادين بين المللى را مهمترين عامل افزايش سهميه ايران در پاراالمپيک اتن دانست .در پايان مجمع هيات ورزشهاى جانبازان و معلولان آذربايجان غربى اسماعيل قاسم نژاد به عنوان رييس هيات جانبازان و معلولان استان انتخاب شد .
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo