شهید آوینی

 

وزنه بردار چینی قهرمان شد

سید مهدی پانزوان از دور رقابت‌های دسته 69 كیلوگرم حذف شد

سید مهدی پانزوان وزنه بردار كشورمان از دست یابی به مدال المپیك بازماند. وی كه با رقیبانی ازچین، كره، بلاروس، كامرون، آذربایجان تونس و در گروه A همگروه بود ، در یك ضرب در مرحله اول موفق شد وزنه5/147 كیلوگرمی رابالای سرببرد در مراحل دوم وسوم با انتخاب وزنه 5/152نتوانست بر این وزنه فائق آید وبه كسب عنوان چهارم در یك ضرب اكتفاكرد.
پانزوان در دوضرب كه وزنه 5/172 كیلویی را انتخاب كرده بود نتوانست در سه مرحله وزنه را بزند واز دور رقابت ها حذف شد.
گفتنی است : در این دسته ژانگ وزنه بردار چینی در یك ضرب با وزنه 160 كیلوگرم و در مجموع با زدن 5/347كیلوگرم به مدال طلا دست یافت،یونگ لی بای وزنه بردار كره ای در یك ضرب با غلبه بر وزنه 5/152 كیلوگرمی ودر مجموع با 5/342 كیلوگرم دوم ونیكولای پچالوف وزنه بردار بلاروس نیز در یك ضرب 5/147 كیلوگرم و در مجموع 5/337 كیلوگرم سوم شد. لازم به ذكر است، در این رقابت ها ایرانیان استقبال چشمگیرتری نسبت به رقابت های جودو داشتند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo