شهید آوینی

 

برگزیدگان رسانه‌ها در جشنواره تئاتر دفاع مقدس

برگزیدگان رسانه‌ها در اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس اعلام خواهند شد.

به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس، محسن سلیمانی فارسانی، مسئول دبیرخانه جشنواره دفاع مقدس گفت: بنابر تصمیم شورای برگزاری جشنواره در آخرین جلسه ای كه در ستاد جشنواره برگزار شد، مقرر گردید كه هیاتی كار عزیزان مطبوعات و رسانه‌ها را از آغاز جشنواره بررسی نمایند و در بخشهای گوناگون برگزیدگان در روز اختتامیه معرفی شوند.
سلیمانی درباره تعداد انتخابها افزود: خبرگزاری برتر، خبرنگار برتر خبرگزاری، روزنامه برتر، خبرنگار برتر روزنامه، فعال‌ترین شبكه صدا و سیما از جمله انتخابهای ستاد جشنواره خواهند بود كه زیر نظر ستاد خبری جشنواره انتخاب خواهند شد.
گفتنی است یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس در مشهد برگزار می شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo