شهید آوینی

 

کشتار مدافعان حرم امیر المؤمنین (ع) در نجف دور از چشم خبرنگاران

پلیس عراق و نظامیان اشغالگر در آستانه حمله گسترده به مدافعان حرم کلیه خبرنگاران را از شهر نجف اخراج کردند، اشغالگران آمریکایی می خواهند در سکوت خبری فاجعه انسانی در نجف اشرف به راه بیاندازد. ناظران سیاسی می گویند: اخراج خبرنگاران به خاطر هراس آمریکا از پیامد حمله احتمالی به حرم علوی صورت گرفته است. هتل خبرنگاران در نجف عصر دیروز هدف نظامیان آمریکایی قرار گرفت.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo