شهید آوینی

 

اخلاق پسند شکست خورد

 شاهين اخلاق پسند تنها شرکت کننده پينگ پنگ ايران در بيست و هشتمين دوره بازى هاى المپيک دراتن در ديدار مقابل حريف برزيلى خود شکست را پذيرا شد. در اين ديدار نماينده کشورمان بانتيجه ۴ بر يک بازى را به "تياگو مونترو" از برزيل واگذار کرد. اخلاق پسند تنها ست دوم را بانتيجه ۱۳ بر۱۱ به سود خود خاتمه داد و ست هاى اول سوم ، چهارم و پنجم را با نتايج ۱۱ بر۸ ،۱۱ بر۹ ،۱۱ بر۷ و ۱۱ بر۵ به حريف واگذار نمود. مسابقات پينگ پنگ در هفت گيم برگزار مى شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo