شهید آوینی

 

حاجی آخوندزاده پنجم المپیك شد

مسعود حاجی آخوندزاده با قبول شكست در گروه بازنده ها برابر حریفی از كره جنوبی به مقام پنجم بازیهای المپیك 2004 آتن دست یافت . در این مسابقه آخوندزاده با ضربه فنی برابر جویی مین هو از كره جنوبی به مقام پنجمی این وزن رضایت داد. مسعود حاجی آخوندزاده در پیكار قبلی خود در مرحله نیمه پایانی نیز با قبول شكست برابر جودوكاری از گرجستان برای تصاحب مدال برنز به دیدار حریفی از كره جنوبی رفت كه با ضربه فنی مقابل حریف خود از كسب مدال بازماند و به مقام پنجمی بسنده كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo