شهید آوینی

 

اولين بيانيه اسيران فلسطينی دربند صهيونيستهای جنايتکار در خصوص اعتصاب

رهبری ملی و اسلامی اسيران فلسطين در بند نظاميان صهيونيست با صدور اولين بيانيه از آغاز اعتصاب نامحدود غذای اسيران فلسطينی از فردا يکشنبه در تمامی زندانهای صهيونيست جهت تحقق اهدافشان خبر داد.

در اين بيانيه که نسخه ای از آن به مرکز اطلاع رسانی فلسطين ارسال گرديد، آمده است که ما اسيران دربند زندانهای ابوغريب و گوانتانامو رژيم صهيونيستی و ديگر زندانهای اين رژيم با عنايت خداوند متعال و در پاسخ به خواسته ملت مبارز فلسطين پس از اينکه شيوه های مبارز و مقاومت در برابر اقدامات سرکوبگرانه زندانبانان صهيونيست را به محک تجربه گذاشتیم به اين نتيجه رسيديم که از فردا پانزدهم ماه اوت اعتصاب نامحدود غذايمان را آغاز کنيم و تا زمان تحقق خواسته های عدالت جويانه و بشردوستانه به اين اعتصاب ادامه خواهيم داد. ما در اين راه به حمايت، پشتيبانی و ياری  ملت مبارزه فلسطين و تمام آزادگان اين سرزمين چشم دوخته ايم واطمينان داريم که پيروزی نهايی از آن ماست.

در بخش ديگر اين بيانيه که با نام "جنبش ملی اسيران ـ رهبری متحد ملی اسلامی اعتصاب" منتشر شده، آمده است که "ما اسيران در راه آزادی دربند زندانهای صهيونيستی هستيم. وضعيت ما در اين زندانها بسيار رقت بار است. مسئولان و ماموران اين زندانها حقوق ما را نقض می کنند و قانون شکنیها به حدی رسيده است که ديگر نمی توان در مقابل آن سکوت اختيار کرد. زندانبانان هر روز ما را آماج حملات وحشیانه قرار می دهند و سعی دارند که عزت و کرامت ما را خدشه دار سازند. آنان برای شکنجه ما به شيوه های ددمنشانه ای متوسل می شوند و ما را به طرز اهانت آميزی تفتيش می کنند. اين جلادان ما را از ساده ترين حقوق محروم ساخته اند به طوری که به ما اجازه ملاقات با خانواده هايمان را نمی دهند و ما را به طور انفرادی و دسته جمعی شکنجه می کنند و به سلولهای انفرادی انتقال می دهند، به گونه ای که صدها تن از برادران اسيرمان در سلولهای انفرادی به سر می برند و به علت اهمال در مراقبتهای پزشکی حال شماری از اين اسوه های مقاومت به شدت وخيم است. صهيونيستهای خون آشام در تلاشند ارتباط ما را با جهان خارج قطع کنند و بين ما و فرهنگ و ملتمان شکاف و فاصله افکنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo