شهید آوینی
در پی بروز عارضه مجدد قلبی
آیت الله سیستانی تحت عمل جراحی قرار گرفت
در پی بروز عارضه قلبی آیت الله سیستانی توسط پزشکان انگلیسی تحت عمل جراحی قرار گرفت .

عصر روز جمعه با تشخیص گروه پزشکان معالج  ، آیت الله سیستانی تحت عمل آنژیوگرافی  تشخیصی درمانی قرار گرفت و پزشکان با زدن بالن ، دو رگ گرفته شده را باز کردند .

این گزارش می افزاید ؛ وی اکنون پس از خروج از اتاق ریکاوری ، دوره نقاهت خود را طی می کند و حال عمومی ایشان رضایت بخش است .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo