شهید آوینی
 
تلاش‎ همه جانبه آمریكا بر ضد برنامـه هسته‎ ای ایران ‎

مشاورامنیت‎ ملی‎ امریكا باردیگر با تكرار اتهام‎ علیـه‎ ایـران‎ گفـت‎: رئیـس‎ جمهوری‎‎ امریكا راه‎‎‎ های مقابله با برنامـه هسته‎ ای‎ ایران‎ را بررسی‎‎ می كند. كاندولیزارایس‎ در گفـتگو بـا شبـكـه‎ تلویزیونی‎‎‎ ان‎. بی.سی گفت‎ : رئیس‎ جمهوری‎ امریكا به‎‎ این‎ منظور همه ابزارها را در اختیار ما قرار می‎ دهد.

نیویورك‎ تایمز نیز از قول‎ مقـامــات‎ عـالی‎ رتبه‎ دولت‎‎ امریكا نوشت ، واشنگتـن‎ درصدد تشدید اقدامات‎ پنهانی‎ بر ضد ایـران‎ به‎‎ منظور مختل‎ كردن‎‎ یا به تاخیر انداختـن بـرنـامه‎‎ تسلیحاتی‎ هسته ای‎ تهران‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo