شهید آوینی
 
تدریس تورات و انجیل در دانشكده‌های علوم انسانی در تونس
مركز گفتگوی تمدن‌ها در تونس كه به نام « كرسی بن علی الحوار الحضارات » نامگذاری شده است تدریس تورات و انجیل را از آغاز سال تحصیلی جدید ( اكتبر2004 ) در مدارس و دانشگاه‌های تونس به صورت یك واحد درسی در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار داده است.

وزیر آموزش عالی این كشور در مراسم افتتاح یكی از جلسات علمی مركز گفتگوی تمدنها ( كرسی بن علی الحوار الحضارات ) اعلام كرد، به منظور گسترش دادن زمینه‌های در میدان قرار گرفتن سایر ادیان الهی برای همگان و فراهم كردن زمینه‌های گسترش گفتگوی تمدن ها و ادیان الهی دیگر از آغاز سال تحصیلی جدید تدریس تورات و انجیل در دانشكده‌های این كشور آغاز می‌شود. همانطوری كه از دو سال قبل تا كنون تدریس زبان عبری به عنوان یكی از زبان‌های موجود و به صورت واحد اختیاری دانشگاهی در اختیار دانشجویان دو دانشكده سوسه و منوبه در این كشور ‎آغاز شده است.

لازم به تذكر است كه از سوی بعضی از اساتید ، مخالفت‌هایی در این باره آغاز شده است و براین عقیده‌اند كه برای محكوم كردن اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل این كار باید تعطیل شود ولی بعضی از مسئولین آموزش و پرورش در كشور تونس با احداث مدرسه نوین به نام « مدرسه فردا » و با قراردادن نظام آموزشی خاص و با هدف گسترش هویت عربی و اسلامی نسل جدید در تونس و زندگی مسالمت آمیز با قوم یهود در سرزمین‌های اشغالی به این مخالفت ها وقعی ننهادند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo