شهید آوینی
 
افتتاح‎ شبكه‎ تلویزونی‎ اشراق‎ در زنجان‎
شبكه‎ تلویزونی‎ اشـراق‎ در سیمـای‎ استانی‎ مركز زنجان‎‎ با حضور رئیس‎ سـازمـان صدا و سیما افتتاح‎ شد. در شبكه اشـراق‎ روزانه‎‎ حدود 7 ساعت‎ برنـامـه در بخـش هـای‎ مختلف‎ پخش‎ خواهد شد.

شبكه‎ اشراق‎ زنجان‎ با پوشش‎ حـدود 85 درصـد از جمعیت‎ استان‎‎‎ زنجان گسترده‎‎ ترین شـبكـه استانی‎ است‎‎ و سومین‎ شبكـه ‎‎ای‎‎ اسـت كـه روی كانالی‎‎ مستقل‎ برنامه‎ پخش‎ می كند.

آقای‎‎ ضرغامی‎ رئیس‎ سازمـان‎ صـدا و سیمـای جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎ در مراسم‎ افتتاح‎ شبكه‎ استانی‎ اشراق‎ از دست‎ اندركاران‎ راه ‎اندازی‎ شبكه‎ استانی‎‎ اشراق‎ در زنجان‎ قدردانی كرد. آقای‎‎‎‎ ضرغامی‎ تلاش‎ برای راه ‎‎اندازی شبكه های استانی‎‎ و توجه‎‎ به فرهنگ‎ های‎ بومی را قابل‎ تقدیردانست‎‎ و برتقویت فرهنگ‎ بومی‎ و ایجاد همبستگی‎‎ و وحدت‎ ملی تاكید كرد.

معاون‎ امور مجلس‎ و استانهای‎‎ صدا و سیمـای جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎‎ نیـز در ایـن مـراسـم‎ گفت‎‎: مدیریت در صدا و سیمای‎‎ جمهوری اسلامی‎ ایران‎ بر خلاف‎ رسانه‎ های‎ غربی‎ ،مـدیـریـت‎ مبتنی‎‎‎ بر مبانی پیام‎ الهی است‎. آقای‎ كردان‎ افزود: صدا و سیما تلاش‎ می‎ كند با این‎ نوع مدیریت‎ و نگرش‎ الهی‎ در مقابـل‎ همه‎‎ رسانه های‎ ابر قدرتها و تبلیغات‎ آنها به‎ طور قاطع‎ ایستادگی‎ كند.

نماینده‎‎ ولی‎ فقیـه در استـان‎‎ زنجـان نیـز ابراز امیدواری‎‎ كرد برنامه ‎‎های شبكه استانی‎ اشراق‎ بتواند تحـولی‎ عـظیـم‎ در بخـشهـای‎ فرهنگی‎ و توسعه‎ این‎‎ استان ایجاد كند. حجت‎الاسلام‎ والمسلـمیـن‎‎ واعـظی‎ از مسـئولان صداوسیما خواست‎ با پخش‎ برنامه ‎‎های‎ آموزنده فكر,ی‎ روح‎ جـامعـه‎ را تلـطیـف‎ و از نفـوذ افكار منحرف‎ جلوگیری‎ كنند.

استاندار زنجان‎‎ نیز در این مـراسـم‎ گفـت‎: افتتاح‎ شبكه‎‎ استانی‎ آرزوی‎ دیـرینـه مـردم‎ استان‎‎ زنجان است‎. آقای‎ رحمانزاده‎‎ افزود: صداوسیما پر جاذبه ترین‎‎ رسانه‎ برای‎ جوانان اسـت‎ و 99 درصـد كودكان‎‎‎ و نوجوانان 7 تا 16 سال‎ این رسانه‎ را برای‎ پر كردن‎ اوقات‎‎ فراغت خود انتخـاب‎ می‎ كنند كه‎ این‎ امر رسالت‎ صدا و سیمـا را بسیار مهم‎ و خطیر كرده‎ است‎. رئیس‎ مجمع‎ نمایندگان‎‎‎ استان زنجان نیـز در این‎‎‎ مـراسـم‎ از تـلاش‎ مسـئولان و كـاركنـان صداوسیما در راه‎‎اندازی‎ شبكه اشراق‎ تقدیر كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo