شهید آوینی
 
تیم ملی فوتبال یکشنبه به تهران بازمی گردد 

کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان پس ازکسب مقام سومی سیزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا یکشنبه جاری به سوی کشورمان بازمی گردند.

اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پس ازیک روزاستراحت درشهرپکن، ساعت 30/10دقیقه روز یکشنبه به وقت محلی( 7 صبح به وقت تهران ) با پروازمستقیم ایران ایرراهی کشورمان خواهند شد. ملی پوشان کشورمان پس از7 ساعت پروازحوالی ساعت 2 بعد ازظهروارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهند شد. قراراست جمعی ازمقامات سازمان تربیت بدنی درمراسم استقبال ازتیم ملی فوتبال کشورمان درفرودگاه مهرآباد حضور یابند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo