شهید آوینی

 

اشتباه‎ فاحش‎‎ بوش در سخنرانی‎

به نقل از آسوشیتدپرس، جرج بوش رئیس جمهور آمریکادر اعترافی نادر و جالب گفت: شب و روز به دنبال بهترین راه برای آزار و اذیت و ضربه به آمریکا و مردم آن می گردد.

رئیس جمهور آمریکااقرار کرده استکه بادشمنان ایالات متحده از نظر جستجویدایمی شیوه های وارد کردن ضرر و زیان به آمریکاو ملتمان فرقی نداریم.

آسوشیتدپرس نوشت: احتمالا این لغزش زبانی بوش سوژه خوبی برای تحلیلگران و خبرنگاران خواهد بود تا در لطیفه های خود از رئیس جمهوری که کنترل زبانش را ندارد، یاد کنند.

این اشتباه بوش به هنگام بیان سخنان کوتاه در مراسم امضای طرح هزینه دفاعی آمریکا به ارزش 417 میلیارد دلار بروز یافت.

بوش در این مراسم بدون اینکه درباره سخنانی که می گوید، فکر کند، خود را دقیقا به دشمنان آمریکا در ضربه زدن و آزار رساندن به این کشور و مردمش تشبیه کرد و گفت : دشمنان ما هوشیار و زیرک هستند و می توانند دست به نوآوری و ابتکار بزنند همچنانکه ما نیز چنین می کنیم آنها از اندیشیدن درباره راه های جدید برای وارد کردن زیان و ضرر به کشور و ملت ما دست نمی کشند و ما نیز مانند آنها عمل می کنیم( یعنی ما هم هیچ تفاوتی با دشمنان آمریکا نداریم و در اندیشه راه های تازه برای ضربه زدن به کشور و ملت خود هستیم)

نکته مورد توجه این است که هیچ یک از مقامات عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا " پنتاگون" که در کرسی های جمهوری خواهان هستند درباره اعتراف جالب بوش که اخبارش ظرف چند دقیقه به میلیون ها تن در آمریکا و خارج آن رسیده است، اظهارنظری نکردند.

سخنگوی‎ كاخ‎ سفید بعد از مراسم‎ سـخنـرانی‎ اشتباه‎ بوش‎ را سهوی‎ خوانـد و گفـت‎: مـردم‎ آمریكا می‎ دانند, رئیس‎ جمهورشان‎ با صراحت‎ و اعتماد به‎ نفس‎ سخن‎ می‎ گوید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo