شهید آوینی
 
برانکو ایوانکوویچ: داورلبنانی جانبدارانه قضاوت کرد 
من هزاردرصد مطمئنم که حرکت ستار زارع کارت زرد داشت و نه کارت قرمز.

برانکوایوانکوویچ که پس ازشکست تیم ملی ایران مقابل چین بشدت به نحوه قضاوت داورلبنانی معترض بود، ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: داوردر مورد اخراج بازیکن ما دچاراشتباه شد و ما ازقبل از بازی احتمال بروزچنین مواردی را متصور بودیم. فکرمی کنم داور این مسابقه، جانبدارانه قضاوت کرد. برانکو در بخش دیگری ازسخنان خود، طلعت نجم را بخاطر اخراج نکردن ژانگ یائوکون به باد انتقاد گرفت وگفت: حرکت خطای مدافع چینی برروی علی کریمی فقط یک کارت قرمز نداشت، بلکه این مدافع می بایست با 4-3 کارت قرمزجریمه می شد.

سرمربی تیم ملی ایران که باید تیمش را برای بازی روزجمعه در دیدار رده بندی مقابل بحرین آماده کند، درپایان تصریح کرد: من معمولا درمورد عملکرد داوران حرفی به میان نمی آورم، اما دراین بازی شاهد اشتباهات بسیاربزرگی ازجانب داورمسابقه بودیم که به شکست تیم ما منجرشد. درقبال این گونه اشتباهات، ما چکارمی توانیم بکنیم؟

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo