شهید آوینی
 
نسخه خطی غزوات حضرت علی در كتابخانه كوپنهاك

نسخه خطی منحصر به فردی از غزوه نامه های حضرت علی دركتابخانه سلطنتی كوپنهاك در دانمارك موجود است، به همت سید مهرداد ضیایی، تصحیح و حاشیه نویسی می شود.

سید مهرداد ضیایی كه نویسنده مقالات دانشنامه های ادبی و ویراستار متن است، در این باره گفت:« این كتاب یك نسخه منحصر به فرد است.من چندی پیش به صورت كتبی از كتابخانه سلطنتی كوپنهاك، تقاضای میكروفیلم این كتاب را كردم و در كمتر از سه هفته میكروفیلم این كتاب برای من به ایران فرستاده شد.»

این پژوهشگر ادامه داد:« در صورتی كه این تقاضا از كتابخانه ملی كشور خودم می شد، تا یك سال بعد هم با من مساعدت نمی شد. كتاب غزوات حضرت علی حدودا دارای 2000 صفحه است.مشخصات دیگر كتاب اعم از اسم نویسنده و تاریخ دقیق تالیف آن مشخص نیست اما احتمالا كه كتاب مربوط به دوره صفوی است.» به نظر می رسد كه این كتاب در اصل مكتوب طومار نقالان باشد و در شمار حماسه های عامیانه مانند حمزه نامه و حسین كرد شبستری است.

این پژوهشگر هنوز برای انتشار این كتاب، ناشری پیدا نكرده است.از سید مهرداد ضیایی تا كنون تعداد زیادی مقاله در «دانشنامه ادب فارسی» منتشر شده است همچنین او ویراستار كتاب «مهابهاراتا» نوشته «ژان كلود كریه یر» با ترجمه بهمن كیارستمی است. 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo