شهید آوینی
 
شکست تیم ملی جوانان بسکتبال کشورمان مقابل لبنان
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران،نتیجه دومین دیدارخود درچارچوب رقابتهای بسکتبال جوانان غرب آسیا را مقابل لبنان واگذارکرد.

تیم ملی بسکتبال جوانان ایران پس ازآنکه اولین دیدارخود با نتیجه76 بر57 مقابل سوریه به پیروزی دست یافت، دردومین دیدارخود مقابل لبنان با شکست روبروشد و86 بر81 مغلوب حریف شد. تیم ایران درسومین روزاین رقابتها درساعت 18به وقت اردن، تیم اردن میزبان مسابقات را پیش روخواهد داشت.

شایان ذکراست: خالد عبدالله ازعراق، غالب بلاوسی ازاردن وهشام ابوغزاله از سوریه اعضای کمیته فنی و نصراله معینی ازایران، جوفخری ازلبنان وحامی ازیمن اعضای کمیته اجرایی مسابقات بسکتبال جوانان غرب آسیاهستند.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo