شهید آوینی
 
هجدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی فراخوان داد

 

سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مهلت ارسال آثار و مقالات برای هجدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی را تا پایان شهریورماه اعلام كرد.

این جشنواره با هدف ارج نهادن به تلاش‌های پژوهشگران، مخترعان مبتكران و ایجاد بستر مناسب برای همكاری‌های علمی و تعامل و گفتگو میان اندیشمندان داخلی و خارجی هر سال بهمن ماه برگزار می‌شود.
طرح‌هایی كه مورد پذیرش این جشنواره است باید در زمینه‌های تخصصی علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشكی، فنی و مهندسی، كشاورزی، بیوتكنولوژی، محیط زیست، هنر و صنایع دفاعی باشد.
طبقه‌بندی طرح‌های بر اساس موارد زیر است:
نوع پژوهش:
1- پژوهش‌های بنیادی (Fandamental Research): كاوش اصیل و بدیع در مرزهای دانش برای بسترسازی علمی لازم برای حل مسایل جاری و آینده. لازم است پژوهش‌های بنیادی دارای مقاله در نشریات معتبر علمی بوده و نمونه مقالات چاپ شده، ارائه شود. معیار ارزیابی پذیرش این نوع پژوهش، شامل نوآوری در آن از نظر موضوع و روش یا هر دو در ایران و جهان، اعتبار نشریاتی كه نتایج پژوهش در آن چاپ شده، تعداد استنادها به طرح و دیگر طرح‌های ارائه شده توسط طراح و ارزش پژوهش ارائه شده از نظر ارتقای علمی و آموزشی است.
2- پژوهش‌های كاربردی (Applied Research): هر نوع كاوشی كه با بهره‌گیری از دانش كنونی و به منظور كسب آگاهی بر فرآیندهای جدید، برای رفع ضرورت و كاربرد ویژه انجام شود، پژوهش‌های كاربردی باید دارای سفارش بوده و نتایج آن قابل اجرا باشد، همچنین از مراجع صلاحیتدار و سفارش دهنده دارای تاییدیه باشد.
معیارهای پذیرش این نوع پژوهش شامل كاربردهای نتایج پژوهش در ارتقای فناوری از نظر خوداتكایی كشور در ابعاد صنعتی، پزشكی، كشاورزی، دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، ارزش‌ اقتصادی و اجتماعی حاصل از اجرای طرح (ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی ارزی، افزایش تولید و بهره‌وری، استفاده از منابع داخلی، صادرات و...)، ارزش‌ فعالیت‌های انجام شده در طرح از نظر ارتقای علمی، آ«وزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص، میران دقت عمل در ارائه گزارش و كامل بوده مدارك و مستندات علمی و فنی، ارزش علمی پژوهش از نظر ارائه در مجامع و نشریات معتبر علمی و همچنین تناسب بودجه و زمان با نتایج حاصل از اجرای طرح است.
3- پژوهش‌های توسعه‌ای (R&D): عبارت است از هر گونه پژوهش منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از تحقیقات یا تجربیات كه به منظور تولید انبوه مواد، فرآورده‌ها، ابزار فرآیندها و روش‌های جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد. با استفاده از این پژوهش محصول موجود، از لحاظ كیفی و یا كمی ارتقا یافته و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
ماهیت پژوهش:
1- اختراع (Invention): طرح‌های اختراعی ظهور عملی ایده نوینی است كه موضوع یا محصول جدیدی را كه تا كنون وجود نداشته است به وجود می‌آورد. بهتر است اختراع ارائه شده به جشنواره دارای گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و مدارك كشور و یا گواهی تاییدیه علمی از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.
2- ابتكار (Innovation): هر نوع نوآوری، تغییرات و اصلاحات نوین مربوط به یك موضوع یا محصول شناخته شده كه تحولی جزیی یا مرحله‌ای است و موجب ارتقای كیفی آن موضوع یا محصول شود، ابتكار به حساب می‌آید.
معیارهای ارزیابی طرح‌های ابتكار و اختراع نیز شامل میزان نوآوری طرح در ایران و جهان، ارزش طرح از نظر علمی و فنی، میزان ابتكار در روش ساخت،‌ میزان استفاده از نتایج طرح در ارتقای فناوری از نظر خوداتكایی كشور در ابعاد صنعتی، پزشكی، كشاورزی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ارائه گزارش و كامل بوده مدارك و مستندات علمی و فنی، نقشه‌ها و روش ساخت است.
دبیرخانه این جشنواره هر سال پرسشنامه و پوستر شركت در این جشنواره برای دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی و صنعتی خصوصی و دولتی، ارگان‌ها، نهادها و دیگر مراكز ارسال می‌كند.
امسال نیز مخترعان، پژوهشگران و نوآوران نیز می‌توانند با تكمیل پرسشنامه‌ای كه در سایت www.irost.org و یا با معرفی توسط نهادها، دانشگاه‌ها و شخصیت‌های برجسته علمی داخل و خارج از كشور همراه با ضمایم به آدرس میدان فردوسی، خیابان انقلاب، خیابان شهید موسوی «فرصت جنوبی»، پلاك 71، صندوق پستی 2538-15815 به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.
دبیرخانه جشنواره بین‌المللی خوارزمی پس از دریافت طرح‌های به بررسی و كارشناسی اولیه آنها اقدام نموده و سپس به گروه‌های تخصصی كه متشكل از كارشناسان و متخصصان رشته مربوط است، تحویل می‌دهند. این گروه‌های شامل مكانیك، صنایع شیمیایی،‌برق و كامپیوتر، عمران،‌ كشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشكی، متالورژی و مواد، هنر، صنایع بیوتكنولوژی و صنایع دفاعی است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo