شهید آوینی
 
21 مدرسه اسلامی تایلند توقیف شد

دولت تایلند 21 مدرسه اسلامی را در جنوب این كشور توقیف كرد.
به نقل از «مفكره الاسلام» حكومت تایلند این مدارس را متهم به انجام عملیات ضد‌دولتی و ایجاد هرج و مرج كرده است.
نخست‌وزیر تایلند در این‌باره گفت: «تا زمانی‌كه مدارس اسلامی این كشور با دولت و سازمان‌های حكومتی تایلند همكاری نداشته باشند، این مدارس اسلامی همچنان توقیف خواهند شد».
شایان ذكر است، اكثر جمعیت استان‌های جنوبی تایلند، مسلمان هستند كه توقیف مدارس را نتیجه فعالیت‌های ضداسلامی آمریكا دانسته و انجام چنین عملی از سوی دولت را بهانه‌ای برای سركوب مسلمانان می‌دانند.
گفتنی است، در ماه آوریل 2004 میلادی 108 مسلمان در استان‌های جنوبی تایلند كشته شدند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo