شهید آوینی

 

60 درصد آمریکایی ها مخالف بوش هستند

رييس‎ جمهور آمريكا احساسات‎ ضـد آمريكايی را در جهان‎ گسترش‎ داده‎ است‎.براساس‎ نـظر سنجی هفته‎‎ نامه نيوزويك‎ 60 درصـد از مـردم‎ آمريكا بر اين‎ باورند كه‎ سياست‎ خارجی جرج‎ بوش‎ , احـساسات‎ ضد آمـريكايی را در جـهان‎ برانگيخته‎ است‎.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo