شهید آوینی

 

تعطیلی مغازه ها هنگام نمازدرایالت سرحد پاكستان

آقای اكرم خان درانی , وزیر اعلای ایالت سرحد اعلام كرده است در آینده در ایالت سرحد همه ی ساختمانهای دولتی و خصوصی باید نماز خانه داشته باشند . طبق دستور وی باید در اوقات نماز تمامی مغازه ها در شهرها بسته شوند. وی در چار سده به كمیته ی اجرای نماز با عنوان " نظام نماز " در سخنرانی خود اظهار داشت همه ی حكومتهای شهرستانها و مسئولین باید به این نكته توجه داشته باشند كه تسهیلات لازم جهت خواندن نماز برای مردم فراهم گردد . آقای اعجاز احمد قریشی دبیر ارشد ایالت سرحد , مفتی غلام الرحمن رئیس  شورای شریعت و حافظ اختر علی وزیر ایالتی نیز جزو سخنرانان بودند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo